Neurostacja

Stres, Zaburzenia Lękowe

                  Stres szkolny utrudnia naukę oraz relację w rówieśnikami. Uczymy dzieci radzenia sobie ze stresem oraz niepowodzeniami, wzbudzamy zainteresowanie nauką. Istotne jest też, aby wspierać oraz zwracać uwagę na mocne strony dziecka. Pokazujemy jak reagować zarówno na krytykę jak i na pochwałę. Treningi biofeedback uświadamiają dzieciom w jaki sposób  kontrolować i zarządzać stresem przy jednoczesnej wydajnej pracy mózgu. 

Stres w dzisiejszych czasach jest nieuchronny, dlatego tak ważne jest nauczyć się nim zarządzać w odpowiedni sposób oraz kontrolować. Chroniczny stres wiąże się ze zmęczeniem oraz z czasem brakiem chęci do działania i wreszcie wypaleniem zawodowym. W neurostacji uczymy jak wprowadzić do własnego życia tak zwaną „higienę umysłu”, jak radzić sobie z natłokiem zadań oraz czerpać przyjemność i satysfakcję z życia. Dodatkowo proponujemy treningi biofeedback w celu ćwiczenia pamięci i koncentracji.

              Lęk uogólniony charakteryzuje się nadmiernym niepokojem, męczliwością, niepokojem ruchowym, napięciem mięśni oraz irytacji, brakiem koncentracji i kontroli tych zachowań Podczas leczenia tych zaburzeń wykorzystuje się psychoterapię, farmakoterapię czy terapię EEG Biofeedback.  .

W przypadku terapii EEG Biofeedback przynosi ona wypracowanie odpowiednich wzorców zachowań mających na celu nauczyć się zmieniać funkcjonowanie własnego ciała i umysłu.

             Lęk napadowy jest jednym z zaburzeń lękowych. W przebiegu tego zaburzenia lęk nasila się w pewnych okresach, wywołując zarówno ciężkie przeżycia psychiczne, jak i objawy somatyczne. Osoba cierpiąca na lęk napadowy zwykle nie jest w stanie sama określić przyczyn nasilania się lęku. Do metod odziaływania należy : interwencja behawioralna, psychoterapia, współpraca z rodziną, oczeniem i leczenie farmakologiczne. W neurostacji proponujemy dodatkowo progresywną relaksacje mięśni Jacobsona, która bazuje na założeniu, że relaksacja psychiczna powinna wynikać z relaksacji fizycznej. Desensytyzację czyli obcowanie z bodźcem lękotwórczym, co redukuje siłę reakcji lękowej. Zakłada, że na skutek obcowania z tym obiektem następuje przyzwyczajenie oraz że człowiek uczy się, że nie ma spodziewanych nieszczęśliwych konsekwencji. Poprzez terapie  Neurofeedback uczymy samoobserwacji, czyli płynących z ciała informacji oraz kontrolowania ich.

 

 

W Neurostacji uczymy się samodzielnie walczyć z lękiem oraz związanym z nim dyskomfortem. Dodatkowo wprowadzamy zajęcia relaksacyjne związane z treningiem mięśniowym oraz oddechowym.