Neurostacja

Szkolenia

Pracujemy również jako zespół podwykonawczy na potrzeby trenerów wewnętrznych i firm szkoleniowych.

Nasze podejście do treningów opiera się ma wykorzystaniu pętli motywacyjnej która  bazuje na  sprzężeniu zwrotnym między motywacją, pracą (nauką), a poczuciem satysfakcji i gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań w schemacie wyglądało by to tak:

Pętla motywacyjna : Ciekawe zadanie –> aktywność / praca –> sukces –> radość (dopamina, serotonina) –> przeświadczenie o własnej skuteczności (potrafię) –> utrzymanie / wzrost motywacji (uwalnianie różnych neuroprzekaźników) a gotowość do poświęcania określonej dziedzinie czasu + większy wkład pracy –> większe sukcesy –> większa satysfakcja (intensywne wydzielanie dopaminy) –> gotowość podejmowania kolejnych wyzwań i prób.

Programy szkoleniowe które wdrażamy są innowacyjne, ciekawe i zabawnie co sprawia iż pod wpływem intensywnej pracy w mózgu następuje reorganizacja sieci neuronalnej, powstają nowe połączenia synaptyczne, zmienia się siła już istniejących. Osiągnięcie celu przynosi poczucie satysfakcji.  Dzieje się tak na skutek wykorzystania naturalnego procesu wymiany wiedzy. Jak wszystkie nasze propozycje szkoleniowe, i ta jest projektem dedykowanym, tj. na bazie autorskiego programu modyfikujemy plan szkolenia tak, aby jak najściślej realizował cele naszych Klientów, zapewniając maksimum oczekiwań i skuteczności. Załączam krótką prezentację oraz zaproszenie do spotkania się z nami i przetestowania naszych warsztatów.