Neurostacja

Redukcja stresu

Poprzez TPS podobnie jak w Kinezjologii odbywa się gimnastyka mózgu. Są to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu ich efektywniejszego działania oraz redukcji stresu oraz napięcia emocjonalnego.

Znakomite efekty przynosi szczególnie sportowcom i osobom potrzebującym jak w przypadku dysleksji skrócić czas reakcji na bodźce. Metoda neurostacji jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności. Poprzez treningi wzmacniamy lewą półkula jest odpowiedzialna za analizę szczegółów, wnioskowanie i operowanie mową  oraz prawa półkulę która pamięta znajome twarze i steruje naszym życiem emocjonalnym. W trakcie spotkań wzmacniamy behawioralnie poczucie świadomości reakcji emocjonalnych naszego Klienta ponieważ nasze życie jest rezultatem dominujących w nim myśli. A poprzez dokładne pomiary  i analizowanie wyników treningu Tworzymy dopasowany program rozwoju dla trenera prowadzącego sportowca, rodziców i innych specjalistów pracujących z naszym Klientem.

Trening stosowany jest także w osób czynnych zawodowo gdzie w sposób kontrolowany Klient uczy się odpowiedniego reagowania na stresogenny. Brak odpowiedniego zarządzania stresem jest jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają osoby na stanowiskach kierowniczych. Stres w miejscu pracy często jest kosztowny, ponieważ wpływa nie tylko na jakość pracy ale przede wszystkim na fizyczne zdrowie.