Neurostacja

Badanie EEG

Wiecie, że każdy z nas wykorzystuje zaledwie około 10% możliwości mózgu? Dzięki odpowiednim ćwiczeniom jesteśmy w stanie zwiększyć naszą wydajność – to przekłada się na wyniki w nauce i pracy. Zanim dobierzemy formę terapii lub treningu, wykonujemy badania diagnostyczne. Jednym z nich jest badanie EEG zwane inaczej elektroencefalografią. Przeprowadzenie EEG pozwala zbadać czynności bioelektryczne mózgu, poszczególne funkcje psychofizyczne oraz dowiedzieć się jak bardzo są rozwinięte. Warto zauważyć, że metoda EEG jest bezinwazyjna i bezpieczna.

Na czym polega badanie EEG?

Podczas badania rozmieszcza się na powierzchni skóry głowy określoną liczbę elektrod. Ich zadaniem jest rejestrowanie zmian potencjału elektrycznego, pochodzących od aktywności neuronów kory mózgowej. Sygnały te są wzmacniane i rejestrowane, powstaje tzw. elektroencefalogram. Obecnie wyniki badania podlegają jeszcze obróbce cyfrowej, co pozwala wydzielić poszczególne pasma częstotliwości fal mózgowych.

W jakim celu wykonuje się badanie EEG?

EEG to wyjątkowo nieinwazyjna i skuteczna metoda lecznicza, która oparta jest na technice komputerowej, wykorzystującej biologiczne sprzężenie zwrotne. Trening mózgu może być także wykonywany w celu poprawienia jego efektywności (szybkości myślenia, zapamiętywania, kreatywności).

Kto powinien poddać się metodzie EEG biofeedback? Tak naprawdę badanie EEG i trening mózgu ma swoje zastosowanie w bardzo wielu przypadkach. U osób zdrowych metodę tę stosuje się w celu:

  • poprawy efektywności pracy mózgu
  • zmniejszenia poziomu stresu
  • zwiększenia wydajności pracy i nauki

Badanie EEG zastosowanie swoje znajduje również w przypadku różnych schorzeń, m.in.:

  • zaburzeń psychosomatycznych
  • padaczki
  • schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
  • zaburzeń snu

Metodę EEG stosuje się także w przypadku stwierdzenia problemów emocjonalno-społecznych, w szczególności u dzieci. Aktualnie jest to popularna i często stosowana przez psychologów, pedagogów i terapeutów. EEG wykorzystywane jest w przypadku pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce. Chętnie korzystają z niej też sportowcy, studenci, a także biznesmeni i osoby zajmujące kierownicze i managerskie stanowiska.

Badanie EEG przeprowadzane jest zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

EEG-NEUROFEEDBACK jest wpisany w Międzynarodowy Rejestr Procedur Medycznych.

Zakresy badania EEG

Opis poszczególnych zakresów badania EEG:

Delta (1-4 Hz) – podwyższone poziomy redukują wydzielanie kortyzolu, hormonu kory nadnerczy. Hormon ten odpowiada za stres i starzenie się. Zwiększają poziom DHEA (przeciw starzeniu) oraz melatoniny (zmniejsza stopień starzenia się).

Theta (4-7 Hz) – prawidłowa ilość pozwala usprawnić proces uczenia się, zwiększa kreatywność, pozwala na odzyskiwanie materiału ukrytego w nieświadomości, redukuje stres, pobudza intuicję oraz percepcję pozazmysłową.

Alfa (8-11 Hz) – właściwa ilość charakteryzuje wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, percepcję pozazmysłową.

Beta 1 (częstotliwość fal mózgowych 14-30Hz) – najsilniejsze fale Beta zarejestrowano w okolicy czuciowo-ruchowej (przednich okolic czaszki). Co jest wyrazem desynchronizacji czynności bioelektrycznej kory mózgowej. Zarejestrowane fale są przedstawieniem zaangażowania mózgu w aktywność poznawczą. Zapis nasila się pod wpływem bodźców zewnętrznych.

SMR – rytm sensomotoryczny (12-15 Hz) – nazywany także rytmem czuciowo-ruchowy. Ten rodzaj fal odpowiada za skupienie i koncentrację, przy jednoczesnym uczuciu odprężenia. Odpowiedni trening powodujący wzrost SMR poprawia koncentrację i zwiększa uczucie wewnętrznego spokoju.

 

Zapraszamy na badanie EEG biofeedback do naszych oddziałów na terenie Warszawy, a także Wołomina i Kobyłki.
Masz pytania dotyczące badania EEG? Chcesz poznać szczegóły? Chętnie udzielimy Ci szczegółowych informacji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!