Neurostacja

Racjonalna Terapia Zachowań

RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań to wszechstronna metoda psychologiczna, która stworzona została przez dr. Maxie C. Maultsby’ego. Podłożem jej są liczne badania naukowe i bogate doświadczenia kliniczne.

 Stanowi wspaniały system terapeutyczny oraz doskonały sposób na zrozumienie siebie samego i innych ludzi. Zanim wykonamy jakikolwiek ruch ciałem, w naszym mózgu „ruszają” się neurony. To znaczy intensywnie pracują i koordynują swoje działanie, aby do mięśni (receptorów wewnątrz mięśniowych – prioprioreceptory) wysłać odpowiednio skoordynowany sygnał. Ale to nasze myślenie warunkuje jakikolwiek ruch a nawet ból. RTZ jest przydatna każdemu, kto pracuje z ludźmi i chce skutecznie im pomagać, jak i osobom które chcą pomóc same sobie.

RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań – jest terapią:

– krótkoterminową,
– łatwą do nauczenia się,
– wszechstronną,
– dla ludzi wszystkich krajów,
– daje długotrwałe rezultaty,
– można ją stosować z innymi terapiami,
– jest pomocna w kryzysie, kiedy terapeuty nie ma,
– jest metodą bezpieczną,
– jest metodą bezlekową,
– zapobiega nawrotom problemów,
– oparta na występujących zjawiskach, np. dialog wewnętrzny.

RTZ umożliwia szybką, skuteczną pomoc terapeutyczną lub coachingową przez zmianę ograniczających przekonań. Regularna praca własna przy zastosowaniu zasad RTZ pozwala na skuteczny rozwój własnej osobowości i poprawę codziennego życia.

Odpowiedzialność za własny los i los swoich bliskich to klucz do zdrowia fizycznego i psychicznego.

Tu zaczynają się wszelkie problemy i choroby, zaś brak takiej odpowiedzialności owocuje tylko ciągłymi konfliktami z otoczeniem i bliskimi.

Zapraszamy do naszych neurostacji ponieważ:

„Fakty nie powodują naszego zdenerwowania a raczej opinia o nich”. Epiktet
A – fakt, sytuacja
B – myśli, przekonania
C – emocje powstające pod wpływem myśli,
D – działania

 

 

 

Nie tylko mózg wysyła informacje do ciała, lecz ciało również do mózgu.

Nazywamy to sprzężeniem zwrotnym lub z angielska „biofeedbeckiem”. Sprzężenie zwrotne, czyli informacje z naszego ciała docierają do mózgu i tam są analizowane. Niejako mózg tworzy za pomocą tegoż sprzężenia obraz stanu naszego ciała i naszych organów wewnętrznych. Monitoring ten odbywa się w dzień i w nocy, tyle że jest dla nas nieświadomy i niedostrzegalny.

Neurostacje do pracy terapeutycznej RTZ wykorzystują także protokoły neurofeedback.