Neurostacja

ADHD, ADD

Zabudzenia hiperkinetyczne jest to deficyt uwagi oraz nadpobudliwości psychoruchowej, występuje u 5.2% dzieci i około 6 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Zaburzenie charakteryzuje się przede wszystkim niemożnością skupienia uwagi i pewnym stopniem nadaktywności, w porównaniu z innymi ludźmi w tym samym wieku rozwojowym.Jedną z przyczyn jest wzrost aktywność fal wolnych theta. Prowadzi to do mniejszej aktywności mózgu poprzez zmniejszone zużywania glukozy i tlenu. Wszystko to prowadzi do wyżej opisanych objawów.

Wyniki badań pokazują, iż terapia biofeedback jest jedną z lepszych metod, która pomaga znacząco poprawić funkcjonowanie dziecka. Jest to wiodąca metoda terapii w Neurostacji w leczeniu ADHD.