Neurostacja

Psycholog dziecięcy

 

Naszym celem jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń doświadczanych przez dziecko.

 

Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce, często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych.

Psycholog  dziecięcy  kształtuje takie właściwości psycho-fizyczne, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne oraz wprowadzenie zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-społecznej, a także rekonstrukcja systemu wiedzy i umiejętności.

Do jego  zadań  należy: wspieranie rozwoju dziecka, stymulowanie w zakresie funkcji psychoruchowego dziecka, kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych, korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych.

Obecność sytuacji i zjawisk wywołujących stres i będących przyczyną przeżyć traumatycznych jest powszechna także w życiu dziecka. W trakcie diagnozy Q EEG w Neurostacji widzimy czy czynnik lękowy jest podwyższony. Stres czy trauma w różnym stopniu dotyka nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież. Jednak objawy pourazowe mogą mieć charakter dolegliwości o charakterze fizycznym, behawioralnym i emocjonalnym, mających bezpośredni związek z traumatycznym wydarzeniem. Konsekwencje przeżytej trudnej sytuacji czy zachowania mogą mieć także charakter reakcji agresywnych, czy trudności emocjonalnych.

Kiedy wybrać się do psychologa dziecięcego?

W młodym człowieku mogą rozwijać się symptomy wskazujące na obecność u dziecka zespołu stresu pourazowego. Objawami mogą być ponowne odtwarzanie traumy w postaci snów, wspomnień, zabaw, a przy kontakcie z czymś, co o traumie przypomina – reaktywność fizjologiczna oraz silny stres, objawiający się na przykład jako ból brzucha. Dziecko może uporczywe unikać tematów związanych z daną stresującą go sytuacją, a także myśli, wspomnień. Może także ogólnie zmienić sposób reagowania, wyrażający się na przykład brakiem zainteresowań ważnym działaniem, perspektywami na przyszłość czy chłodem emocjonalnym. Niepokoić mogą nas także objawy wzmożonego pobudzenia, takie jak trudności w zasypianiu, koncentracji, czujność, drażliwość i wybuchowość. Jeśli w porę nie pomożemy, to konsekwencje mogą przybrać rozmaity wymiar. Taką pomoc otrzymamy od psychologa dziecięcego. Wiemy, że przemoc rodzi także przemoc rówieśniczą. Konsekwencje mogą być doraźne, ale też i długotrwałe. Najczęściej wymieniane są nieobecności w szkole, gorsze wyniki w nauce, gorsze przystosowanie społeczne, niska samoocena, lęk, depresje, zaburzenia emocjonalne, próby samobójcze, zaburzenia rzekomo-somatyczne, zaburzenia snu, lęki nocne i moczenie oraz agresja, czy zachowania przestępcze.

Psycholog dziecięcy Warszawa

W Neurostacji możecie liczyć na profesjonalną opiekę psychologa dziecięcego. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań by zdiagnozować problem i odnaleźć przyczynę wszelkich niepowodzeń.

Zapraszamy do kontaktu i do gabinetów Neurostacji w Warszawie i okolicach.