Neurostacja

Dysleksja

Są to specyficzne trudności w czytaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

 

Jak często występuje?

W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji.
Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).

Jakie są symptomy?
Objawy trudności w czytaniu przejawiają się czterech obszarach:

W tempie czytania

Dziecko czyta wolniej o jedną lub dwie klasy niż klasa, do której obecnie uczęszcza

W technice czytania

Stosowanie strategii fonologicznej, czyli czytanie techniką głoskowania

W stopniu rozumienia przeczytanej treści

Analfabetyzm wtórny – nieumiejętność czytania ze zrozumieniem
W liczbie i rodzaju popełnianych przez dziecko błędów

Mylą litery o zbliżonym obrazie graficznym (l-t, a-o, m-n). Mylą litery o podobnym kształcie, ale odmiennym kierunku w stosunku do liniatury (p-d, d-b, n-u, m-w), zamieniają litery, o podobnym brzmieniu głosek (l-r, d-t, b-p) , zamieniają kolejność liter, sylab i wyrazów (kot-tok, do-od ). Pojawiają się też elizje, czyli redukowanie liter, sylab, wyrazu, a nawet całego wersu.

 

Jedną z głównych przyczyn występowania dysleksji upatruje się w deficytach w automatyzacji funkcji : wzrokowej, kinestetyczno-ruchowej oraz słuchowej.W Neurostacji dzięki terapii Metodą Warnkego dążymy do ćwiczenia oraz wykształcania tych funkcji podstawowych. Wspierającą metodą, która pomaga w wyciszaniu dysleksji są ćwiczenia biofeedback.

Podstawą do opanowania czytania i pisania jest współdziałanie i automatyzacja funkcji wzrokowo – przestrzennych, słuchowych, językowych i motorycznych.