Neurostacja

Gry

Nauka języka angielskiego

 Play me przenosi cały proces nauczania do środowiska zabawy, która jest naturalnym sposobem poznawania świata przez dziecko. Narzędziem dydaktycznym Play me jest gra jako forma aktywności o unikatowych cechach: zdolności motywowania, koncentrowania na celu, wprowadzania elementu rywalizacji bądź współpracy, fantazji bądź naśladowania rzeczywistości, pobudzania kreatywności, uczenia rozwiązywania zadań, myślenia.

 Dzięki innowacyjności technologicznej stworzone zostały warunki do wprowadzenia innowacyjności metodologicznej – procesu nauczania, w którym uczeń nie jest tylko biernym obserwatorem działań nauczyciela lecz może w pełni uczestniczyć w procesie edukacyjnym poprzez fizyczny kontakt z pomocami w ćwiczeniach, które z założenia mają być przede wszystkim wciągającą zabawą.

Gry pedagogiczne

 Wizytówka „tulipan” – wycinanka

Każdy uczestnik wybiera małą kolorową kartkę z narysowanym tulipanem, który wycina. Następnie wpisuje swoje imię oraz zakończenie zdania: „Potrafię dobrze …….”. Wizytówkę przypina do ubrania. W rundce po kolei uczestnicy krótko wypowiadają się na temat tego, co robią dobrze.

Żywa kamera

Uczestnicy tworzą pary. Jedna osoba w parze jest kamerą, druga kamerzystą. Kamerzysta staje za kamerą, swoje ręce kładzie na ramiona partnera. Kamera zamyka oczy, a kamerzysta delikatnie prowadzi ją po Sali.

Na jego okrzyk „klik” kamera otwiera na krótko oczy i uważnie obserwuje otoczenie. Na powtórne „klik”, znów zamyka oczy. Po zabawie, osoba-kamera opowiada o zapamiętanych przez siebie obrazach.

 Ruchowe zapamiętywanie – „memo ruchowe”

Wybrane dziecko opuszcza salę, a grupa dobiera się w pary. Każda para ustala wspólny ruch i wszyscy mieszają się. Uczestnicy chodzą po sali. Wraca mistrz zapamiętywania, dotyka kolejno osoby, które pokazują swój ruch. Zadaniem mistrza jest połączenie wszystkich w pary wg tego samego ruchu.