Neurostacja

Zaburzenia procesów uczenia się

Dziecko przychodzi do szkoły i z jakiegoś powodu nie daje sobie rady. Cokolwiek jest przyczyną, dziecko spotykają same porażki. Problemy nawarstwiają się, a dziecko zaczyna unikać wysiłku, bo po co się starać, jeśli to i tak nie przynosi efektów? Dziecko jest coraz bardziej przeciążone, a koło się toczy. Dzięki zajęciom Biofeedback uczy się przyspieszać procesy zapamiętywania, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę. Usprawnia procesy myślowe oraz zwiększa szybkości przetwarzania danych.

Dziecko stacje się pewniejsze siebie oraz poznaje swoje mocne strony, jest pełne optymizmu i z chęcią przyjmuje nowe wyzwania, które stawia mu szkoła.