Neurostacja

ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA

– projekty treningowe adresowane do pracowników organów centralnych

– projekty szkoleniowe wykorzystujące nowoczesne protokoły treningowe

– usługi doradcze związane z planowaniem i realizacją projektów szkoleniowych opartych o neuroedukację