Neurostacja

Neurofeedback

Co to jest EEG Neurofeedback?

 EEG  Neurofeedback jest nieco obco brzmiącym terminem mimo iż stanowi wyjątkowo przyjazną metodę treningu mózgu, która pomaga nam w indywidualnym nauczaniu umiejętności samoregulacji, tak aby usprawnić nasze funkcjonowanie.

Narzędzie to ma dwukierunkowe zastosowanie: edukacyjne, treningowe i terapeutyczne. Celem treningu jest zarówno zwiększanie intelektu, jak i terapia zaburzeń pracy mózgu. Na podstawie badań określono iż większość społeczeństwa wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Trening neurofeedback to profesjonalny trening mózgu który zwiększa to wykorzystanie nawet do 25 – 30%. Metoda ta ma swoje mocne zaplecze historyczne EEG-Neurofeedback już w roku 1972 Sterman i in. (Sterman, Friar 1972) w badaniach na kotach udowodnili, że potrafią one nauczyć się zwiększać amplitudę fali o częstotliwości 12 – 15 Hz w rejonie kory sensomotorycznej. Kolejne eksperymenty pokazały, że dotyczy to także ludzi. Sterman stwierdził, że pacjenci z epilepsją, którzy trenują ten rytm sensomotoryczny określany przez niego falą SMR, mają mniej napadów padaczkowych.

Jak wygląda trening?

Jest to metoda diagnostyczna badająca czynności bioelektryczne mózgu. Czynności te rejestrowane są za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni głowy i płatkach uszu. Zebrane przez elektrody impulsy są wzmacniane i przetwarzane w komputerze na obraz graficzny. Jest to tzw. krzywa EEG. Dzięki czemu pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował jeszcze wydajniej i szybciej. Każdy człowiek posiada własny, genetycznie uwarunkowany wzorzec czynności bioelektrycznej, który nazywamy czynnością podstawową. Wzorzec ten zależny jest od wieku i tzw. stanu behawioralnego w którym akurat mózg się znajduje (czuwanie, senność, sen).

Stosujemy najwyższej klasy protokoły oraz metody.

Dla kogo?

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Adama Małysza), pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy).

 Wskazania dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią, organizacją i z koncentracją,
 • problemy ze skupieniem się z planowaniem,
 • niska odporność na stres,
 • padaczka,
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe,
 • w terapii tików i zespołu touretta,
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
 • w terapii uzależnień (jak alkoholizm, narkomania, hazard),

 Wskazania dla dzieci:

 • problemy szkolne, brak wiary we własne siły,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • poprawa szybkości uczenia się,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • dysleksja, dysortografia,
 • trema, reakcje stresowe, agresja,
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji i pamięci (nauka języków, sport, muzyka).