Neurostacja

Autyzm, Zespół Aspergera

Jest to całościowe zaburzenie organizmu, w którym główną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. W większości wypadków występuje niedoczynność systemu limbicznego, ciała migdałowatego oraz płatów czołowych. Autyzm objawia się głównie poprzez znaczący deficyt w rozwoju społecznym oraz komunikacyjnym.

EEG- Neurofeedback jest metodą pracy z dziećmi autystycznymi, która pozwala na naukę kontrolowania własnych reakcji oraz stopniowe poszerzanie funkcji społecznych.