Neurostacja

Coaching

Zdecydowana większość ludzi często zastanawia się nad pytaniami: „co dalej? jakie mam talenty? Jak odkryć swoje mocne strony?” Odpowiedź na nie jest u zdecydowanej większości jednoznaczna i negatywna: „nie mam pojęcia, nie posiadam żadnych talentów, stoję w miejscu, do niczego się tak naprawdę nie nadaje”

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie Ciebie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby, talenty). Najczęściej za ludzi utalentowanych uważa się tych, których uzdolnienia przynoszą tak wielkie efekty, że są stawiani na równi z geniuszami. To kolejny błąd. „Jeśli już zaś posiadam mocne strony”, rozwijają dalej ludzie swoją myśl, „to na pewno nie jest to nic praktycznego. Ot, jakieś uzdolnienie, które na pewno nie przyda się w życiu zawodowym”. To fałszywy wniosek, który nie tylko nie pozwala nam na rozwój, ale także skutecznie bombarduje jakiekolwiek potencjalne wysiłki w jego kierunku.

Jak zatem wygląda ta kwestia w rzeczywistości?

Wielu ludzi popełnia błąd na początku: albo nie chce zdefiniować słowa „talent”, albo też definiuje je błędnie. Oczywiście, kwestia ta jest dosyć płynna i różne są sposoby jej pojmowania, jednak z pomocą przyszedł nam Gallup, który przedstawił taką definicję tego słowa, która może być podstawą całego rozważania na ten temat.

Talent jest to „każdy powtarzalny wzorzec myślenia, odczuwania bądź zachowania, który może znaleźć praktyczne zastosowanie”.

Na naszych warsztatach postaramy się o refleksję na życiem lub jego częścią, i z pewnością dostrzeżemy wiele naszych talentów. Przypomnijmy sobie kilka z naszych największych życiowych sukcesów – czy ich osiągnięcie zawdzięczamy cechom naszego charakteru, naszej wiedzy, sposobu traktowania innych, postępowania, itp.?

Badania Gallupa dowodzą, że nie ma ludzi pozbawionych talentów.

Dlaczego zatem tak niewiele osób odnosi duże sukcesy, potrafi spełniać się zawodowo i osiągać te same efekty mniejszym nakładem wysiłku?
Czy wiedza, jak odkrywać swoje własne talenty i umiejętność wykorzystania jej, ma aż tak duże znaczenie?
Zdecydowanie tak. Dlaczego? Bo w dziedzinach, w których nie jesteśmy, kolokwialnie mówiąc, orłami, nigdy, ale to nigdy – nawet przy maksymalnie wytężonej pracy – nie będziemy w stanie odnieść tak dobrych wyników, jak ludzie posiadający zdolności właściwe w zakresie tej dziedziny. Dlatego warto znać swoje mocne strony, dlatego zapraszamy do neurostacji. Proces uczenia się i zmiany w neurostacji jest skierowany na podkreślanie mocnych stron ludzi oraz pomoc w przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń.

Coaching promuje zmiany generatywne, koncentrując się na wytyczaniu i osiąganiu specyficznych celów. Pożądane efekty są w coachingu osiągane poprzez odpowiednio ukierunkowaną rozmowę, wyznaczanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej przez coacha.

Do zobaczenia.