Neurostacja

Dla dorosłych

SZKOLENIE 2-DNIOWE Z BIOFEDBACKIEM

 

METODYKA SZKOLENIA:
Uczestnicy będą mogli dokonać rzetelnej autodiagnozy dzięki wykorzystaniu metody EEG biofeedback jak i uznanych testów psychologicznych. Szkolenie ma charakter warsztatów – nabywanie wiedzy odbywa się poprzez rozwijanie umiejętności w układzie pracy indywidualnej lub w małych grupach, z wykorzystaniem technik aktywnego uczenia. Podczas zajęć wykorzystujemy takie narzędzia  jak m.in. studium przypadku a potem analizowanie scenek, dyskusje i techniki twórczego rozwiązywania zadań – mapy myśli, burze mózgów, mini-wykłady, prezentacje i negocjacje w parach.


GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie dedykowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką emocji i ich roli w życiu i stabilnym rozwoju każdego człowieka. Będzie dobre dla osób chcących poznać osobiste sposoby reagowania oraz chcące rozwijać skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Adresaci będą mieli okazję podnieść jakość swojego życia oraz poznać sposoby zwiększania obszaru pozytywnej emocjonalności w życiu.
CELE SZKOLENIA I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW czyli wiedza wpłynie na praktykę:

 

 • W jaki sposób kształtuje się zależności między emocjami a asertywnością
 • W jaki sposób najlepiej wykorzystać swój potencjał do radzenia sobie ze stresem
 • Czym są i dlaczego emocje są nam potrzebne,
 • Jak wzmocnić współpracę myślenia i odczuwania,
 • Jak zwiększyć siłę działania pozytywnych emocji w swoim życiu zawodowym i prywatnym,
 • Na czym polega inteligencja emocjonalna i jak z niej korzystać mądrze
 • Jak korzystanie ze swojej intuicji wspiera realizacje celów,
 • Jeszcze wielu innych istotnych rzeczy wynikających z najnowszych odkryć na temat mózgu i natury emocji.

 

Zdrowy rozsądek każdego człowieka podpowiada dokładnie to samo, co badania naukowe: największe sukcesy najczęściej osiągają osoby przejawiające pozytywne nastawienie emocjonalne, asertywne, dobrze radzące sobie ze stresem i negatywnymi emocjami posiadające dużą zdolność adaptowania się do zmieniających warunków, wymagań oraz łatwość uczenia się.
Lepsze rozumienie siebie i większa zdolność kierowania własnymi emocjami to także warunek bycia doskonałym menadżerem i liderem, który z wyczuciem i adekwatnie do sytuacji umie zarządzać emocjami podwładnych.

Na tym szkoleniu:

 • Poznasz siebie znacznie lepiej
 • Zrozumiesz swoje zachowania w kontekście świata własnych emocji
 • Wypracujesz własną strategię rozwijania pozytywnych postaw emocjonalnych
 • Nauczysz się neutralizowania siły wpływu emocji negatywnych
 • Zwiększysz skuteczność kontroli własnych emocji
 • Wzmocnisz swoją odporności na stres i nauczysz się lepiej sobie z nim radzić
 • Rozwiniesz kompetencje niezwykle pożądane na rynku pracy
 • Zwiększysz swoją skuteczność osobistą


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Emocje czy rozum, czym kierować się w rozwiązywaniu codziennych problemów – cele, zadania czy intuicja?

 • Jak wykorzystać wiedzę, co to są emocje i jak powstają
 • Rola i znaczenie emocji w codziennym życiu, kluczowych momentach i podejmowaniu decyzji
 • Docieramy do źródeł emocji
 • Myślenie ukierunkowane na cel – gdzie tu jest miejsce na emocje i co z tego praktycznie wynika
 • Co to jest prawdziwa intuicja i jak się nią mądrze kierować w życiu
 • Przekonania i ich rola w motywowaniu się do skutecznego działania – tajniki automotywacji

2. W kontakcie ze sobą – jak pracować nad samoświadomością?

 • Czym jest samoświadomość emocjonalna i jak ją budować
 • Mechanizmy i metody radzenia sobie z emocjami z wykorzystaniem samoświadomości
 • Demaskujemy siły wroga – co to są złe, destrukcyjne emocje
 • Kontrola ekspresji emocji jest w Twoim zasięgu – odpowiedź na pytanie JAK
 • Kierowanie własnymi emocjami jest możliwe – techniki
 • Jaki jest Twój profil emocjonalny i jak nim praktycznie zarządzać

3. Stres i umiejętności radzenia sobie z nim:

 • Czym jest stres i co emocje mają z tym wspólnego
 • Twoje strategie radzenia sobie ze stresem – autodiagnoza
 • Stres w pracy – identyfikacja źródeł
 • Na co masz wpływ, a czego nie możesz zmienić – plan niwelowania przyczyn stresu w Twoim środowisku pracy
 • Stresujące wydarzenia życiowe, ile problemów jesteśmy w stanie udźwignąć i pozostać w dobrym stanie (test)

4. „Osobowość stresowa” – diagnoza, skutki, sposoby na zmianę:

Co to jest osobowość stresowa i czy Ciebie to dotyczy? – autodiagnoza

Twoja mapa negatywnych stanów emocjonalnych – identyfikacja źródeł negatywnych emocji

Kontrola myśli i uczuć – ćwiczenie umiejętności wygaszania niepożądanych stanów emocjonalnych i wzbudzania pożądanych

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych? – ćwiczenia.

Wewnętrzny Krytyk – sojusznik czy wróg? Jak zmienić negatywne przekonania na własny temat? – ćwiczenia


5. Pozytywne postawy emocjonalne – optymistyczne nastawienie i moc prawdziwego pozytywnego myślenia w odróżnieniu od samooszukiwania się:

Czy jesteś optymistą? – autodiagnoza

Skąd biorą się Twoje sukcesy i porażki? – praktyczna nauka optymizmu

Pozytywne myślenie – przereklamowany slogan, samooszukiwanie się, czy źródło wewnętrznej siły i motywacji?

Afirmacje – jak je tworzyć i jak ich używać?

Pozytywne wizje przyszłości – wizualizacje i ich działanie motywacyjne
6. Empatia i wrażliwość emocjonalna:

Empatia – cecha czy umiejętność? Rodzaje empatii i jej rozwój

Umiejętność rozpoznawanie emocji innych osób – ćwiczenia

Słuchanie innych ze zrozumieniem – ćwiczenia
7. Asertywność a zarządzanie emocjami:

Czy jesteś asertywny? – autodiagnoza

Granice psychologiczne i konsekwencje ich przekraczania

Asertywna komunikacja (wyrażanie opinii, potrzeb, oczekiwań, obrona granic, reagowanie na krytykę i konfrontacja przekonań)
8. Zmiana – jak się w tym odnaleźć:

Jak radzić sobie ze zmianą? Definiowanie sytuacji, rozpoznawanie barier i plan ich neutralizacji – case study,

Motywacja do zmiany – co ją osłabia a co może ją wzmocnić,

Uczenie się – koszty i zyski, jak wzbudzać w sobie motywację do uczenia się,

Nawyki – pomoc, czy przeszkoda na drodze do sukcesu,

Identyfikacja złych nawyków i plan ich zmiany.