Neurostacja

Szkolenia

Szanowni Państwo, zbliża się wielkimi krokami wyzwanie związane z realizacją przyszłorocznych planów. Zapewne zadania zostały lub zostaną określone zarówno po stronie przychodów jak i kosztów. Nasza organizacja – specjalizuje się w podnoszeniu efektywności działania w tym w uczeniu managerów optymalizacji kosztów i sposobu planowania strumieni generowania przychodów. Warsztaty na które Państwa zapraszamy trwają dwa dni gdzie pierwszy jest interaktywna formą skupioną na logice działania mechanizmów nieodpuszczania i determinacji a drugi stanowi przeniesienie poznanych technik na zarządzane – opracowywane codziennie pola. Aby zyskać przewagę już dziś należy angażować się w nabywanie wiedzy.

Zarzadzanie Stresem, prezentacja stanowiska w negocjacjach, profesjonalna asertywność .

Nawet dla doświadczonego Managera czy Handlowca myśl o wystąpieniu publicznym powoduje wzrost poziomu hormonu stresu kortyzolu.  Pustka w głowie, drżące nogi, załamujący się głos, uczucie gorąca ogarniające całe ciało. Dokładnie tego chcemy uniknąć. Umiejętność panowania nad stresem szczególnie podczas wystąpień publicznym jest determinantem a często wyznacznikiem sukcesu.

Cel i przebieg szkolenia

Warsztat obejmuje dwa dni szkoleniowe oraz sesje indywidualne skupione na wybranych przez uczestników zagadnieniach w tym treningach biofeedback. Zajęcia podzielone są na część wykładową i treningi. W trakcie wykładów uczestnicy przyswoją podstawową wiedzę na temat psychologii postrzegania ludzi przez ludzi, reguł komponowania przemówień, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi. W ramach treningów odbywają się indywidualne ćwiczenia kontroli tremy i stresu czy podejmowania dyskusji w negocjacjach.

Towarzyszące wykładom ćwiczenia pozwolą szkolonym dostosować treningi do indywidualnych potrzeb, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe atuty i umiejętności. Umożliwią to przede wszystkim informacje zwrotne, przekazywane przez trenera, program biofeedback.  Szkolenie uzupełnia trening technik radzenia sobie ze stresem i prezentacja najskuteczniejszych technik relaksacyjnych.

Dodatkowe ćwiczenia pokażą uczestnikom, w jaki sposób szybko i skutecznie:

 • przełamywać bariery i lęki związane z wystąpieniami,
 • kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu,
 • przeprowadzać dyskusje w negocjacjach,
 • planować, tworzyć wystąpienia publiczne,
 • wciągać słuchaczy do udziału w dyskusji,
 • szybko i sprawnie zarządzać stresem.

Szkolenie będzie prowadzone łącznie przez dwóch trenerów.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować sytuacje, panować nad stresem – zarówno w pracy, jak i w codziennych sytuacjach.

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, treningów oraz konwersatoriów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • rozpoznawania objawów stresu,
 • asertywnej reakcji na krytykę,
 • bezstresowej komunikacji,
 • obrony własnego stanowiska,
 • panowania nad stresem,

Czas trwania  16 godzin dydaktycznych – 2 dni i 180 minut dla każdego uczestnika przeznaczone na indywidualnie zaplanowane sesje treningowe.

Koszt inwestycji

Koszt wynosi 1.540 zł. Zniżki przewidziane są dla grupy i w przypadku korzystania z pomieszczenia zleceniodawcy.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

www.klubpieknyumysl.pl