Neurostacja

Warsztaty

Prowadzimy szkolenia z zakresu zarządzania stresem, warsztaty motywacyjne oraz treningi pamięci roboczej które podnoszą efektywność pracowników ich kreatywność i sprawności w wykonywaniu złożonych zadań.

Tępo życia czy wysokie wymagania korporacji sprawiają że nasza osobista efektywności poddawana jest ciągłej próbie. Treningi w neurostacji są skutecznym narzędziem wspierającym dotychczas poznane techniki, profilaktykę zdrowia oraz zupełnie nowe obszary kompetencji pozwalające na zachowanie większej kontroli osobistej w dążeniu do realizacji celi. Stanowią skuteczne rozwiązanie na brak czasu i wszechobecne napięcie.

Już dziś możemy zaplanować organizację w Państwa firmie warsztatów grupowych oraz treningów indywidualnych doskonalących i podnoszące pojemności  pamięci roboczej (working memory) – Zdolność umysłu do utrzymywania w aktywnej formie porcji informacji potrzebnych dla wykonywanego zadania, oraz aktywnego i skutecznego usuwania informacji niepotrzebnych.

Korzystne są także nie tylko dla kadry zarządzającej treningi relaksacyjne skierowane na pętlę czołowo-ciemieniową (fronto-parietal network) – Zespół ściśle ze sobą powiązanych obszarów płata czołowego i ciemieniowego wykazujących zwiększoną aktywność w szeregu złożonych zadań poznawczych (w tym angażujących pamięć roboczą, wykonywanie testów inteligencji). Funkcjonalna organizacja tego systemu zmienia się plastycznie pod wpływem treningu pamięci roboczej.

Oraz treningi poznawcze (cognitive trainings) – Specjalnie zaprojektowane ćwiczenia mające na celu poprawę funkcjonowania poznawczego. Wyróżniamy dwa ogólne podejścia do trenowania funkcji poznawczych: trening strategii np. nauka mnemotechnik lub trening ukierunkowany na proces (selekcjonujemy taki proces poznawczy, którego poprawa może przełożyć się na poprawę efektywności innych zadań).

Treningi poparte są unikalnymi technikami ułatwiającym pracę niezależnie od tego czy potrzeby związane są z zagadnieniami szkolnymi czy z potrzebą doskonalenia w życiu zawodowym.

 

ADMINISTRACJA

– projekty treningowe adresowane do pracowników organów centralnych

– projekty szkoleniowe wykorzystujące nowoczesne protokoły treningowe

– usługi doradcze związane z planowaniem i realizacją projektów szkoleniowych opartych o neuroedukację