Neurostacja

Stres, Zaburzenia Lękowe

                  Stres szkolny utrudnia naukę oraz relację w rówieśnikami. Dzieci cierpiące z powodu stresu szkolnego nie tylko niechętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych, ale również stornią od podejmowania innych aktywności. Aby temu zapobiegać uczymy dzieci radzenia sobie ze stresem oraz niepowodzeniami, wzbudzamy zainteresowanie nauką. Istotne jest też, aby wspierać oraz zwracać uwagę na mocne strony dziecka. Pokazujemy jak reagować zarówno na krytykę jak i na pochwałę. Treningi biofeedback uświadamiają dzieciom w jaki sposób kontrolować i zarządzać stresem przy jednoczesnej wydajnej pracy mózgu.

Stres w dzisiejszych czasach jest nieuchronny, dlatego tak ważne jest nauczyć się nim zarządzać w odpowiedni sposób oraz kontrolować. Chroniczny stres wiąże się ze zmęczeniem oraz z czasem brakiem chęci do działania i wreszcie wypaleniem zawodowym. W neurostacji uczymy jak wprowadzić do własnego życia tak zwaną „higienę umysłu”, jak radzić sobie z natłokiem zadań oraz czerpać przyjemność i satysfakcję z życia. Dodatkowo proponujemy treningi biofeedback w celu ćwiczenia pamięci i koncentracji.

Zaburzenia lękowe – leczenie Warszawa

              Lęk uogólniony charakteryzuje się nadmiernym niepokojem, męczliwością, niepokojem ruchowym, napięciem mięśni oraz irytacji, brakiem koncentracji i kontroli tych zachowań Podczas leczenia tych zaburzeń wykorzystuje się psychoterapię, farmakoterapię czy terapię EEG Biofeedback.

W przypadku terapii EEG Biofeedback przynosi ona wypracowanie odpowiednich wzorców zachowań mających na celu nauczyć się zmieniać funkcjonowanie własnego ciała i umysłu. Leczenie stresu i zaburzeń lękowych przy pomocy metody Biofeedback przekłada się na większą kontrolę nad reakcjami organizmu, a w efekcie możliwość lepszej koncentracji nad realizowanymi zadaniami i umiejętność zarządzania natłokiem obowiązków do wykonania w krótkim czasie. W praktyce pozwala to uzyskać poczucie wewnętrznej równowagi, która jest jednym z najlepszych lekarstw w terapii lęku i zaburzeń lękowych.

leczenie stresu warszawa

             Lęk napadowy jest jednym z zaburzeń lękowych. W przebiegu tego zaburzenia lęk nasila się w pewnych okresach, wywołując zarówno ciężkie przeżycia psychiczne, jak i objawy somatyczne. Osoba cierpiąca na lęk napadowy zwykle nie jest w stanie sama określić przyczyn nasilania się lęku. Do metod odziaływania należy : interwencja behawioralna, psychoterapia, współpraca z rodziną, oczeniem i leczenie farmakologiczne. W neurostacji proponujemy dodatkowo progresywną relaksacje mięśni Jacobsona, która bazuje na założeniu, że relaksacja psychiczna powinna wynikać z relaksacji fizycznej. Desensytyzację czyli obcowanie z bodźcem lękotwórczym, co redukuje siłę reakcji lękowej. Zakłada, że na skutek obcowania z tym obiektem następuje przyzwyczajenie oraz że człowiek uczy się, że nie ma spodziewanych nieszczęśliwych konsekwencji. Poprzez terapie  Neurofeedback uczymy samoobserwacji, czyli płynących z ciała informacji oraz kontrolowania ich.

zaburzenia lękowe leczenie

Kompleksowe leczenie zaburzeń lękowych

Leczenie zaburzeń lękowych ma kluczowe znaczenie dla jakości życia pacjentów – ich zdrowia fizycznego i psychicznego, a także umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. W Neurostacji uczymy się samodzielnie walczyć z lękiem oraz związanym z nim dyskomfortem. Dodatkowo wprowadzamy zajęcia relaksacyjne związane z treningiem mięśniowym oraz oddechowym.

Pacjentów zainteresowanych uzyskaniem pomocy zachęcamy do kontaktu z Neurostacją. Pierwsza konsultacja z naszymi Specjalistami jest bezpłatna. To doskonała okazja do tego, aby przekonać się, czy oferowana formuła terapii będzie dla Państwa odpowiednia.