Neurostacja

Neurodydaktyka

Nasze podejście do edukacji opiera się ma wykorzystaniu pętli motywacyjnej która  bazuje na  sprzężeniu zwrotnym między motywacją, pracą (nauką), a poczuciem satysfakcji i gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań.

Pętla motywacyjna : Ciekawe zadanie –> aktywność / praca –> sukces –> radość (dopamina, serotonina) –> przeświadczenie o własnej skuteczności (potrafię) –> utrzymanie / wzrost motywacji (uwalnianie różnych neuroprzekaźników) à gotowość do poświęcania określonej dziedzinie czasu + większy wkład pracy –> większe sukcesy –> większa satysfakcja (intensywne wydzielanie dopaminy) –> gotowość podejmowania kolejnych wyzwań i prób.

W oparciu o wiedzę na temat roli neuroprzekaźników w procesie uczenia się, na problem motywacji można spojrzeć w zupełnie nowy sposób. Pętla motywacyjna pokazuje sprzężenie zwrotne między motywacją, pracą (nauką), a poczuciem satysfakcji i gotowością do podejmowania kolejnych wyzwań.

Początkowo wysoki poziom motywacji wiąże się u dzieci rozpoczynających szkolną naukę z ciekawością poznawczą, która pojawia się w naturalny sposób u wszystkich, o ile spełnione zostaną określone warunki.

Małe dzieci, z jeszcze większym natężeniem niż dorośli, chcą poznawać i rozumieć świat i aktywnie dążą do realizacji tej potrzeby. Dzieje się tak wtedy, gdy mają poczucie bezpieczeństwa, nasze neurostacje zapraszają na warsztaty poświęcone praktycznym technikom stosowania tego podejścia na co dzień.

Kolejną metodą, którą wykorzystujemy w Neurostacji są techniki Mapy Myśli. Mózg gromadzi informacje w podobnych do drzewek dendrytach, korzystając z wzorców i skojarzeń, tym łatwiej i szybciej człowiek uczy się im lepiej dostosowuje się do metody zapamiętywania stosowanej przez mózg.

Jedną z metod szybkiego uczenia się i zapamiętywania są mapy skojarzeń -pełne drzewek, obrazków, kolorów, symboli, wzorów i skojarzeń.

Mindmapping, czyli tworzenie Map Skojarzeń jest metodą opracowaną przez Tonego Buzana.

Mapa myśli ma kilka istotnych cech przewagi w stosunku do tradycyjnych notatek :

Po pierwsze wyraźnie widać co jest ważne, a co mniej istotne- informacje kluczowe znajdują się blisko centrum, pozostałe stopniowo oddalają się aż po brzeg kartki

Po drugie związki pomiędzy kluczami odnajdujemy natychmiast, są umieszczone blisko siebie i wyraźnie połączone

Po trzecie w wyniku wyżej opisanych cech mapy wszelkie powtórki i przegląd materiału będą zawsze odbywały się szybciej i z lepszym skutkiem

Neurostacje organizują warsztaty wielopoziomowych technik zapamiętywania.  Dzięki tej technice podnoszona jest także kreatywność. A ponadto :

  • uaktywniają się wszystkie poziomy mózgu, wprawiając go w stan gotowości
  • wykorzystywane są wszystkie funkcje kory mózgowej
  • sporządzone są kolorami, co działa na nasz zmysł wzroku i prawą półkulę mózg
  • motywują nas do pracy, bo podnoszą poczucie pewności i zadowolenia