Neurostacja

Autyzm

Zapraszamy do grupy poza szkolnej edukacji dla dzieci autystycznych na zajęcia w neurostacji Ursus ul. Dzieci Warszawy 48

 

                              Autyzm określany jest jako całościowe zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się występowaniem dysfunkcji przede wszystkim w trzech sferach funkcjonowania człowieka: zaburzenia mowy (oraz szeroko pojętej komunikacji), zaburzenia interakcji społecznych oraz zaburzenia zachowania. Przyczyny występowania zaburzenia nie są znane, piśmiennictwo podaje kilka teorii powstawania autyzmu jednak nie ma badań potwierdzających w 100% którąś z nich. Zauważono, że choroba często występuje u bliźniąt jednojajowych i u rodzeństwa, co wskazuje na ważną rolę czynników genetycznych (dziedziczenie wielogenowe). Autyzm wczesnodziecięcy może być zauważony i zdiagnozowany już pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia dziecka dlatego tak ważne jest obserwowanie i jak najwcześniejsze szukanie pomocy u specjalistów jeżeli cokolwiek niepokoi rodziców w rozwoju ich dziecka. Intensywna i wczesna terapia daje wspaniałe efekty i bardzo ułatwia dziecku oraz rodzicom funkcjonowanie w świecie, w społeczeństwie. Zaburzenie autystyczne cechuje bardzo duża różnorodność objawów i stopnia ich nasilenia, stąd tak ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka, obserwacja oraz indywidualny dobór terapii. W swojej pracy zawodowej nie spotkałam dwóch takich samych dzieci autystycznych, dlatego pomimo dużej wiedzy na temat autyzmu i jego spektrum (zespół Aspergera itp.) ciągle śledzę najnowsze badania oraz stale się dokształcam, żeby jak najlepiej wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich podopiecznych. Autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie, ale jego objawy nie są stałe i zmieniają się wraz z rozwojem człowieka oraz dzięki prowadzonej terapii, którą powinna zostać objęta cała rodzina. Bardzo ważne jest odpowiednie przeszkolenie rodziców w pracy z ich dzieckiem, gdyż to rodzice spędzają z nim najwięcej czasu, a terapia dziecka autystycznego powinna trwać cały czas. Jednym z najważniejszych założeń terapii dziecka autystycznego (poza specjalistycznym oddziaływaniem prowadzonym przez terapeutę) jest odpowiednie spojrzenie na dziecko, zrozumienie jego problemów i umiejętność współpracy całej rodziny we wcześniej ustalonej terapii  z elementami mindfulness.

Autyzm nie jest zaburzeniem, które można całkowicie wyleczyć dlatego staram się nie nazywać autyzmu chorobą, ale szanse poprawy są tym większe, im wcześniej zostanie wdrożona odpowiednia terapia, gdyż zaburzenie to najintensywniej rozwija się w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka. Wprowadzając odpowiednie, indywidualnie opracowane programy terapeutyczne i edukacyjne można zdecydowanie lepiej przystosować dzieci do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Według mnie najwięcej korzyści przynoszą terapie behawioralne, tworzenie całościowych programów dla bardzo małych dzieci. Uzyskane przeze mnie wyniki wskazują na skuteczność tego typu programów w zakresie zachowań adaptacyjnych oraz zmniejszania nasilenia objawów autyzmu. Oprócz odpowiedniej terapii dzieci autystyczne często wymagają dostosowania warunków otoczenia do swoich potrzeb i możliwości. Jeśli na przykład u dziecka występuje wzmożona wrażliwość słuchowa, należy zmniejszyć nadmiar hałasu do jego możliwości i wyeliminować nieoczekiwane silne bodźce dźwiękowe. Jeśli dziecko źle znosi dużą liczbę osób, to należy zapewnić mu względny spokój. Stworzenie przewidywalnego schematu dnia w większości przypadków wpływa pozytywnie na zachowanie się dziecka i pozwala mu bardziej otwarcie komunikować się z otoczeniem.

 

Joanna Saturska – Ornat