Neurostacja

Szkolenia

Neurostacja to ogólnopolski instytut rozwoju specjalizujący się w neurodydaktyce. Stosowana wielopoziomowa formuła szkoleniowa, pozwala naszym Partnerom dobrze wykorzystać wspólnie spędzony czas poprzez podniesienie uwagi, zdolność kojarzenia i przetwarzania pozyskanych informacji.

Kim jesteśmy?

Towarzyszyliśmy klientom jako pracownicy międzynarodowych korporacji, szkoliliśmy pracowników na wszystkich szczeblach organizacji jako trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, dzielimy się wiedzą jako pracownicy naukowi wyższych uczelni, współtworzymy sukcesy osobiste i organizacyjne jako menedżerowie, coachowie i doradcy. Pomagamy w rozwoju osobistym i zawodowym jako psychologowie i terapeuci.
Co nas wyróżnia?

 •  stosowanie aktywizowania mózgu, obniżania stresu i wprowadzania sprzyjającego nauce relaksu,
 •  wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla banków i korporacji,
 •  angażowaniem do procesu zapamiętywania wszystkich zmysłów,
 •  elastyczność oferty – kreatywny dobór rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta.

W czym się specjalizujemy?

Jesteśmy ekspertami w trenowaniu mózgu, tworzeniu zespołów specjalistów z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod psychologii biznesu. Specjalizujemy się w:

 •  szkoleniach – indywidualnych (EEGB) i grupowych (gry szkoleniowe),
 •  coachingu – ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej,
 •  projektach HR – m.in. w rekrutacji i wdrożeniu do pracy terenowej.

Jakie Korzyści biznesowe odniesiesz?
Wyszkolenie własnej efektywnie działającej organizacji zazwyczaj wymaga zaangażowania wielu sił i zasobów firmy. Często łatwiejszym i bardziej zyskownym rozwiązaniem jest skorzystanie z doświadczenia zewnętrznego partnera. Outsourcing takiej usługi to oszczędność rzędu 30-40% w stosunku do kosztów własnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w najbardziej kosztownym procesie jakim jest wdrożenia ludzi do pracy na nowym stanowisku. Takie podejście pozwala Państwa Menadżerom skoncentrować się na docelowym biznesie a naszym projektom dostosowywać istniejące narzędzia szkoleniowe do aktualnych potrzeb angażując przy tym zasoby neurodydaktyczne.

KURS ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

Cel kursu:
Opanowanie skutecznych reakcji koncentrowania się oraz relaksacji, poznanie sposobów i metod zapamiętywania, co pozwoli na istotnie szybsze reakcje, w tym:

 •  pozyskiwanie, przetwarzanie, selekcję, interpretowanie, itp. niezbędnych informacji,
 •  kompleksowe analizowanie sytuacji (w przekroju omówionych wyżej złożonych aspektów i uwarunkowań),
 •  formułowania celów i ustalania priorytetów,
 •  syntezy posiadanych danych dla wypracowania sposobów realizacji celów – formułowania strategii, doboru technik szczegółowych, formułowania ofert, argumentów, itp.,
 •  rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 •  koncentracji i elastyczności w działaniu niezbędnych w procesie negocjacji;
 •  analizy i oceny przebiegu procesu jak na przykład negocjacje w tym interpretację sytuacji i zachowań,
 •  komunikowanie interpersonalne, a zwłaszcza: prezentacji, odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, zadawania pytań, dyskutowania, argumentowania i przekonywania oraz słuchania,
 •  koordynacji i współdziałania, zarówno we własnym zespole, jak i w relacjach z partnerem,
 •  oddziaływania na ludzi, a nawet sterowania nimi drogą sugestii, czy perswazji, swoboda nawiązywania kontaktów;
 •  wywoływania dobrego wrażenia, np. schludnością stroju, sposobem wyrażania się, mimiką, zdeklarowaniem pomocy, wzbudzanie zaufania.

Adresaci kursu:
Osoby w pracy których niezbędna jest organizacja emocji na najwyższym poziomie jak menadżerowie czy stanowiska związane ze służbami mundurowymi np.: policjanci, wojskowi, lekarze, politycy, dyplomaci czy prawnicy.
Korzyści dla kursantów:
Absolwenci kursu będą wyposażeni w wiedzę na temat efektywnego uczenia się, zarządzania koncentracją i osiągania zamierzonych celów. komunikowania interpersonalnego, a zwłaszcza: prezentacji, odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, zadawania pytań, dyskutowania, argumentowania i przekonywania oraz słuchania. Będą znali techniki i narzędzia niezbędne do szybkiego zapamiętywania i będą umieli zastosować je w praktyce. Zdobędą umiejętność selektywnego zapominania i systematyzowania wiedzy podnoszącej umiejętności umysłowe.

Uzyskiwane uprawnienia, kwalifikacje, dodatkowe certyfikaty:

 •  Certyfikat ukończenia kursu I oraz II stopnia z zakresu nowoczesnych technik Treningu Umysłu.

TRENING DOSKONALENIA KONCENTACJI I PAMIĘCI
Cel kursu:
Podczas zajęć uczestnicy poprzez praktyczne ćwiczenia zdobędą umiejętność kreatywnego podejścia do sposobów uczenia się,i wykształcą bardziej efektywne sposoby przyswajania dużych partii materiału. Ponadto wykorzystana zostanie także technologii NASA w postaci treningu EEG Biofeedback. To bardzo skuteczna i jednocześnie przyjemna stymulacja mózgu w celu rozwinięcia jego umiejętności poznawczych. Trening mózgu w formie prostych gier na ekranie komputera. Zabawa i rozwój w jednym. Ponad to:
usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie pamięci wzrokowej,
doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,-
wzbogacanie słownictwa.
Adresaci kursu:
Osoby których zawód wymaga znacznej koncentracji uwagi lub zapamiętywania dużej ilości materiału. Zachowania profesjonalnej postawy lub też posiadające potrzebę wzbogacenia warsztat pracy poprzez wykorzystywanie nowoczesnych, innowacyjnych metod nauczania i nabywania wiedzy.
Korzyści dla kursantów:
W zakresie wiedzy: uczestnicy poznają podstawowe zasady przyswajania informacji, formułowania faktów.
W zakresie umiejętności: po odbyciu szkolenia uczestnicy będą w stanie swobodnie posługiwać się dotychczas zdobyta wiedzą oraz tworzenia scenariusze pod negocjacje na podstawie własnych notatek.
W zakresie postaw: po odbyciu szkolenia uczestnicy zrozumieją wagę ciągłego doskonalenia warsztatu poprzez samodzielne ćwiczenia oraz poszerzanie swojej wiedzy o sobie, jak również nabędą większej wiary w siebie i swoje umiejętności.

Uzyskiwane uprawnienia, kwalifikacje, dodatkowe certyfikaty:
Certyfikat ukończenia kursu z zakresu nowoczesnych technik Treningu Umysłu