Neurostacja

HR-owcy

HR- owcy coraz częściej sięgają po grywalizację a ponieważ coraz częściej przejmują strategiczne funkcje w swoich firmach przekonali się już, że to niezmiernie skuteczna metoda do zastosowania wszędzie tam, gdzie motywacja i zaangażowanie ludzi są niewystarczające. Dziś chcą też o niej rozmawiać i poszerzać swoją wiedzę, stąd Instytut Rozwoju Neurostacja zaprosiła ich przedstawicieli na spotkanie które odbyło się siedemnastego stycznia 2015 w Instytucie. Poniżej krótkie podsumowanie.
W 2015 roku zwiększy się strategiczne znaczenie działów HR, a wraz z nim popularność specjalistycznych narzędzi, które redukują ryzyko popełnienia błędu wynikającego z niewłaściwej oceny sytuacji. Coraz częściej jako metody badawcze stosowane są precyzyjne pomiary a do podniesienia skuteczności menadżerskiej decyzji angażuje się takie formy indywidualnych treningów takie jak neurofeedback. Wykorzystanie neurotechnologii w szkoleniach wymaga ciągłego rozwoju jej technik w oparciu o najnowsze zdobycze nie tylko medycyny, ale też nowoczesnej technologii i inżynierii. Tym samym jest to bardzo dobry przykład transferu wiedzy teoretycznej do działalności biznesowej. Jako przedstawiciele perspektywy przedsiębiorców wystąpili prelegenci neurostacji m. in. Elwira Kalisiak i Paweł Walert, Agata Kakitek którzy zaprezentowali działanie i efekty zastosowania technik neurostymulacyjnych w organizacji na przykładzie programu Neuro Biznes Tadem będącego implementacją zastosowania nowoczesnych standardów w szkoleniach takich, jak grywalizacja i interaktywność. Jako przykłady zastosowań podano między innymi: Siłę Koloru przychodnia
w Centrum Onkologii w Warszawie, Cukieriada i Gamfi.
Oprócz przedstawicieli Instytutu i neurostacji w roli prelegentów wystąpili m. in. dr Krzysztof Gerc z Zakładu Psychologii Rozwoju i Zdrowia IPS Uniwersytetu Jagiellońskiego.