Neurostacja

Psychologia holistyczna

Psychologia holistyczna

Zdrowie jest naturalnym stanem dla naszego organizmu, siły obronne człowieka powinny działać

w ten sposób, aby zawsze zachowywać równowagę i zdrowie.

Psychologia holistyczna to sposób na całościowe widzenie człowieka jego psychiki i ciała.

Tylko takie podejścia do człowieka oznacza , że traktujemy ciało i umysł oraz dusze jako pełny system.

Elwira Kalisiak