Neurostacja

REHABILITACJA OUN

EEG biofeedback jest rodzajem neuropsychoterapii, innymi słowy wykorzystuje osiągnięcia neurotechnologii w postaci analizy ilościowego badania EEG (elektroencefalografia) i psychoterapii w postaci wizualizacji lub treningu autogennego. Opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego (z ang. feedback), czyli dostarczania pacjentowi informacji zwrotnej o czynności bioelektrycznej mózgu, jej funkcjonalności lub dysfunkcjonalności.

Treningi EEG Neurofeedback w naszych gabinetach są realizowane jako metoda z wyboru przed decyzją o podjęciu farmakoterapii w wielu sytuacjach zdrowotnych. Najczęściej jest jedną z metod stosowanych w kompleksowej naprawie zaburzeń funkcji OUN celem poprawy procesów adaptacyjnych do wymogów środowiska.

Metoda jest bezinwazyjna.

Wskazania

zaburzenia lękowe,

stany przebiegające z zaburzeniami nastroju,

schizofrenia,

zespoły uzależnień,

stany po organicznym uszkodzeniu OUN, np. po udarach lub urazach mózgu,

padaczka,

przewlekłe zespoły bólowe,

zespoły nadpobudliwości psychicznej i psychoruchowej u dzieci,

dysleksja i dysgrafia.

Historia EEG Biofeedback sięga roku 1958. Po raz pierwszy metodę tą zastosowano w 1965 roku w San Francisco. System treningów EEG Biofeedback został opracowany dla amerykańskich astronomów przez naukowców z ośrodka NASA. Obecnie ta nowoczesna terapia wykorzystywana do wspomagania leczenia w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych cieszy się dużym uznaniem w Polsce.