Neurostacja

TELEFONICZNIE UMAWIANIE SPOTKAŃ

Telefoniczne umawianie spotkań

Warsztat skierowany jest do osób zajmujących się regularnym lub sporadycznym umawianiem spotkań handlowych (nie sprzedażą przez telefon), którym zależy na podniesieniu swojej efektywności, a także na realizacji postawionych przez organizację celów.

Moduł podstawowy:

Po ukończeniu szkolenia Telefoniczne umawianie spotkań uczestnicy będą wiedzieli:

  • jakie są różne modele prowadzenia rozmów mających na celu umówienie spotkania
  • jak prowadzić rozmowy z osobami indywidualnymi, a klientami B2B
  • jak umiejętnie docierać do osoby decyzyjnej (gdy znamy jej nazwisko i stanowisko, gdy nie znamy imienia i nazwiska)
  • jak pokonywać sekretariaty i asystentki i budować relację z asystentką
  • jak nie doprowadzić do powstania obiekcji, a wzbudzić zainteresowanie umówić efektywne spotkanie
  • jakimi technikami pokonywać obiekcję ,,Nie, dziękuję”; ,,Dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani”, ,,Jesteśmy zadowoleni z usług obecnego dostawcy”, ,,Proszę wysłać ofertę na maila”
  • jak budować relacje z Klientem, z którym nie udało się umówić spotkania w pierwszej próbie
  • jak przeprowadzać ,,biały wywiad” – czyli wykorzystując ogólnodostępne dane lokalizować osobę decyzyjną w firmie
  • jak zarządzać rozmową telefoniczną i być przygotowanym na trudne sytuacje (Klient rozgadujący się, zadający trudne pytania, Klient, który chce otrzymać wszystkie informacje przez telefon)
  • jak wzmacniać swoją motywację wewnętrzną do wykonywania telefonów

Moduły specjalistyczne – zaawansowane:

1) Technika ciepły kontakt

2) Technika zimny kontakt

Czas realizacja modułów to dwa lub trzy dni szkoleniowe (do ustalenia z Klientem).
Forma realizacji: warsztat prowadzony przez dwóch trenerów.
Wielkość grup: do 12 osób.