Neurostacja

tydzień dysleksji

Kiedy?

7,9,11,12 października 2013 r.

Dla kogo?

Dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli

Co się będzie działo?

Na Konsultacje Metody Warnkego Neurostacji zapraszamy :

poniedziałek : 12:00-16:00

środa: 14:00-17:00

piątek: 13:00- 17:00

sobota: 10:30-12:30

oraz konsultacje EEG-Neurofeedback

poniedziałek : 18:30-19:30

piątek: 18:30-19:30

sobota: 11:30-12:30

 

7.10.2013 (poniedziałek)

– godz. 800-1200 konsultacje indywidualne DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU SZKOLNYM dot. interpretacji opinii i zaleceń postdiagnostycznych

-godz. 1200-1600 konsultacje indywidualne DLA RODZICÓW I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ dot. procedur diagnozowania i opiniowania dysleksji

– godz. 1530-1700 PEDAGOG-TERAPEUTA – jego rola, zadania i znaczenie w systemie pomocy uczniom z dysleksją; wymiana doświadczeń”: spotkanie pedagogów-terapeutów szkół, przedszkoli i placówek z rejonu działania Poradni /lista zgłoszeń/

– godz. 1530-1630 warsztaty DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 „Koncentracja i wykorzystanie map myśli w nauce ortografii”; po zajęciach możliwość konsultacji dla rodziców /lista zgłoszeń/

9.10.2013 (środa)

– godz. 800-1200 – konsultacje DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH ROCZNYM OBOWIĄZKOWYM PRZYGOTOWANIEM PRZEDSZKOLNYM dot. podjęcia decyzji pójścia dziecka do szkoły oraz RODZICÓW DZIECI RYZYKA DYSLEKSJI

– godz. 1415-1815 – konsultacje indywidualne DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM dot. sposobów wspierania rozwoju i stymulacji

– godz. 1200-1500 – konsultacje indywidualne DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW „Szczypta wiedzy o uczniu zdolnym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

– godz. 1500-1600 – zajęcia otwarte DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „Stymulacja funkcji słuchowych”; po zajęciach możliwość konsultacji dla rodziców /lista zgłoszeń/

– godz. 1600-1730 – „Intensywny trening ortograficzny dla dzieci zdolnych z trudnościami w czytaniu i pisaniu” – początek cyklu zajęć DLA UCZNIÓW KLAS 5-6 SP

11.10.2013 (piątek)

– godz. 800-1400 konsultacje indywidualne DLA RODZICÓW dot. gotowości szkolnej oraz konsultacje logopedyczne

– godz. 1400-1500 warsztaty: ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE RĘKI Z ELEMENTAMI TERAPII SI DLA DZIECI Z MŁODSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ mających problem z ładnym pisaniem /lista zgłoszeń/

– godz. 1530-1630 warsztaty: ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla dzieci 6- letnich; po zajęciach możliwość konsultacji dla rodziców /lista zgłoszeń/

 

12.10.2013 (sobota) DZIEŃ OTWARTY – godz. 800-1200

 konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedę