Neurostacja

Grywalizacja biznesowa

Grywalizacja biznesowa stanowi najnowszą specjalizację biznesowej nogi neurostacji gdzie w połączeniu z narzędzia biofeedback i przystosowywaniu nowoczesnych narządzi IT uzyskujemy program doskonalenia ludzi i podnoszenia efektywności organizacji. Grywalizacja biznesowa sprawdza się w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa, zespołu, czy sektora. (np. sprzedaży, marketingu, rekrutacji itp.)
Dziś mechanizmy zaprojektowane w grach neurostacji na tyle silnie angażują uczestników, że można je wykorzystać jako skuteczne narzędzie zmiany postaw pracowników i sposób na efektywną naukę. W biznesie grywalizacja pracuje na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników, budowania zaangażowania oraz wspiera zarządzanie zmianą.
Od wielu lat elementami szkoleń neurostacji są gry, które pozwalają na doświadczenie mechanizmów ludzkich zachowań i ułatwiają przyswojenie wiedzy. Od kilku lat angażujemy nowoczesne technologie do stworzenia ciekawych, interaktywnych, angażujących i ekscytujących gier wykorzystywanych nie tylko przy okazji organizowania szkoleń integracyjnych.
Grywalizacja! Skutecznie motywuje uczestników do działania, dając im przy tym poczucie satysfakcji z realizacji, za pomocą gry, swoich najważniejszych potrzeb ale także:
• Wywołuje pozytywne emocje
• Wzmacnia oczekiwane zachowania
• Motywuje do działania i myślenia
• Jest oparta na zdrowych zasadach rywalizacji indywidualnej lub zespołowej
• Prowokuje do realizacji określonych zadań i strategii
• Buduje społeczność lub wzmacnia indywidualność
Grywalizacja wciąga, prowokuje do działania, pozytywnie wpływa na motywację w sposób trwały.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.