Neurostacja

Obchody Europejskiego tygodnia świadomości dysleksji 2018

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystw Dysleksji oraz Neurostacja zaprasza Państwa szkołę do udziału w akcji organizowanej z okazji Europejskiego tygodnia świadomości Dysleksji w dniach 6 – 12 października 2018 r.

Zachęcamy do aktywności – mając na uwadze dobro naszych podopiecznych. Badanie odbędzie się na terenie placówek MDK Wołomin, MOK Kobyłka, Neurostacja Wilanów oraz  Neurostacja Ursus

Trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży są stałym problemem rodziców, nauczycieli
i samych uczniów. Oprócz trudności występujących często, niejako w sposób naturalny,
w nauce czytania i pisania pojawiają się także trudności specyficzne. Na ich
określenie przyjęto używany już powszechnie termin dysleksja rozwojowa.
Dostrzegając problemy wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się dzieci
i młodzieży, grono specjalistów zrzeszonych przy Polskim Towarzystwie Dysleksji
i Instytucie Rozwoju Neurostacja postanowiło zorganizować bezpłatne badania metodą Warnkego stosowaną także w rejonowej poradni jako metoda terapeutyczna.
Celem akcji jest przekazanie nauczycielom informacji o badanu aby za ich pomocą i radą dzieci mogły wraz z rodzicami odbyć badanie którego wyniki mogą zostać za ich pośrednictwem przedstawione szkole.

Dysleksja rozwojowa – zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania
i pisania, w uproszczonej formie dysleksja. Określenie – rozwojowa oznacza, że jej
symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a opisane trudności nie pojawiają
się nagle i występują od początku nauki szkolnej. Powinno się je dostrzec już
w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym, choć wówczas jeszcze zazwyczaj mówi
się o ryzyku dysleksji. Określenie: specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu podkreśla,
że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji.
Trudności w czytaniu i pisaniu objęte tym terminem mogą występować w trzech formach,
w postaci izolowanej (na przykład tylko trudności z nauczeniem się poprawnej
pisowni) lub łącznie (kiedy występują jednocześnie dwie lub nawet trzy formy tych
zaburzeń). Są to:
Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – specyficzne trudności w czytaniu.
Dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
(w tym błędy ortograficzne)
Dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego, to zna czy czytelnego poziomu
graficznego pisma.
Z reguły mamy do czynienia z pewną konstelacją objawów, która jest uwarunkowana
zaburzeniami określonych funkcji, co stanowi o danym typie dysleksji. Wyróżnia
się ich wiele. Najczęściej są one wyznaczone przez zaburzenia prostszych funkcji
leżących u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Aktywnie reagując na dysfunkcje w okresie wczesnoszkolnym stosując pracę oraz uznane metody można dziecku pomóc w osiągnięciu dobrych wyników w nauce i zmniejszyć stres wynikający z braku zrozumienia tego zaburzenia. Realizując program, zawsze należy pamiętać o różnych spojrzeniach na problem trudności w uczeniu się. Inaczej postrzega je rodzic, którego dziecko nie spełniło oczekiwań, inaczej bezradny nauczyciel, którego kompetencje zostają wystawione na próbę, a jeszcze inaczej karcone, posądzane o złe chęci i lenistwo, zagubione w chaosie otoczenia dziecko.

dr Teresa Opolska
Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Neuropsycholog Elwira Kalisiak
Instytut Rozwoju Neurostacja

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.