Neurostacja

Psychologia sportu

Neurostacja kieruje propozycje z  zakresu psychologii sportu i osiągnięć dla:

zawodników, trenerów, dzieci i młodzieży, rodziców młodych sportowców, a także muzyków, aktorów – słowem dla osób, które chcą wydobyć z siebie swój maksymalny potencjał i umieć go wykorzystać w kluczowych dla niego momentach i na co dzień.

Ponieważ warto:

podnieść czas reakcji,

wzmocnić swoją koncentrację,

pracować nad swoją motywacją,

skutecznie radzić sobie ze stresem,

kształtować swoją pewność siebie,

ulepszyć umiejętność komunikowania,

nabyć umiejętność kontrolowania procesów myślowych,

wspomóc proces rehabilitacji i powrotu do sportu po kontuzji.

wzmocnić kontrolę wewnętrzną oraz wiarę we własne możliwości,

aby w rezultacie poprawić swoje osiągnięcia i czerpać radość z tego co osiągasz!

Działamy poprzez:

TRENING MENTALNY będący odniesieniem do treningu fizycznego. Precyzyjnie identyfikujemy strefy optymalnego funkcjonowania także przy wykorzystaniu EEG Biofeedback, ustalamy cele i dążymy przy użyciu technik wyobrażeniowych i relaksacyjnych  do wzmocnienia dialogu wewnętrznego nakierowanego na wiarę we własne możliwości zawodnika.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.