Neurostacja

Warsztat stres bojowy

Trening kontroli emocji i stresu wg. koncepcji

behawioralnej oraz metodą bio-feedbacku w

konwencji kształcenia kadry służb specjalnych

Neurostacja Klub Piękny Umysł

godziny 16 – 19

20 czerwca 2014

Zapraszamy na otwarty Warsztat organizowany przez Neurostację, udział jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia oraz rezerwację do 13.06.2014 drogą mailową na : elwira.kalisiak@neurostacja.pl lub elzbieta.kurek@neurostacja.pl

FORMUŁA NEUROSTACJI

Prowadzony warsztat oraz trening wykonywany jest w konwencji kształcenia emocjonalnego kadry służb specjalnych mając na uwadze to, iż nasze życie i wychowywanie dzieci czasem przypomina poligon 🙂 Trening prowadzony jest wg. koncepcji behawioralnej (trening automatyzacji odruchów) oraz metodą bio-feedbacku czyli kształcenie własnych reakcji fizjologicznych w stresie.

Zadaniem uczestników w trakcie kilku godzin treningu jest uzyskanie świadomości kontroli nad własnymi reakcjami fizjologicznymi w sytuacji stresu – zagrożenia (kontrola tętna, ciśnienia tętniczego-neurogennego, napięć mięśniowych, rytmu oddechowego i reakcji skórno – galwanicznej).

Świadomość ukierunkowana jest na  kształcenie zrozumienia oraz komunikacji z dziećmi mając na uwadze kompetencje poznawcze, sprawność intelektualna i pamięć operacyjna w warunkach realnego napięcia.

Skuteczność treningu i rozwój kompetencji emocjonalnych u uczestników jest weryfikowana na drodze specjalnie aranżowanych testów przeżyciowych (realne i stresogenne role zadaniowe).

W trakcie testów trenerzy dokonują pomiarów reakcji wegetatywnych uczestników prowadząc ewaluację ich sprawności intelektualnej np. pamięci, zdolności dedukcji logicznej, koncentracji, podzielności uwagi, fluencji słownej i reakcji werbalnych w dialogu.

Zapraszamy

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.